Хүргэлтийн үйлчилгээ

Үйлчлүүлэгчийн цэцгийн баглааг заасан хаягын дагуу хүлээн авагчид тохирсон хугацаанд хурдан шуурхай, найдвартай хүргэж өгнө.

Хүргэлтийн төрөл

Энгийн хүргэлт

Хэрэглэгчийн захиалгыг тухайн өдрийн замын түгжрэл ачааллаас хамаарч 1-3 цагийн хооронд хүргэнэ.

Express

Хэрэглэгчийн захиалгыг яг хүссэн цаг минутад хоцроохгүйгээр хүлээн аваагчид өгөх нэмэлт шаардлагын дагуу хүргэнэ.

Entertainment

Захиалагчийн сэтгэлийн үг мэндчилгээг уншиж өгөх, бичлэг хийх зэрэг entertainment үйлчилгээнүүд багтана.

Хүргэлтийн бүсчлэл

A бүс

Баруун 4 зам-с зүүн 4 зам,  120 мянгат-с 32-н тойрог хүрэх хэсэг

B бүс

Саппоро-с Эхнтайваны өргөн чөлөө, Зайсан толгой-с 7-н буудал хүрэх хэсэг

C бүс

A, B бүсээс гадуурх Яармаг, Нисэх, Амгалан, Салхит гэх мэт