ХАМГИЙН ГОЁМСОГ БАГЛААНУУД

1. Сонго

2. Захиал

3. Хүргүүл

4. Энжой